Zprávy + informace 1/2018
Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Následující vydání Zprávy + informace 2/2018:
Termíny příspěvků: 26. 3. 2018
Termín vydání: 17. 5. 2018

Příspěvky posílejte na: zpravy-informace@seznam.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338

Adresa redakce:
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

OBSAH

Úvodník

STATIKA
Zamyšlení aktivu statika nad stavem oboru
Vyjádření ke stavu údržby dopravních staveb
Problém nejlevnějších projektů a krátkých termínů
Konference Statika staveb 2018 Plzeň

LEGISLATIVA
Rozsah zadávací dokumentace pro stavby
Mobiliář pro volnočasové aktivity
Nekrolog – Jan Horník

ČINNOST KOMORY
ČKAIT v roce 2017 připomínkovala zákony
Ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017
Nabídka pojištění kybernetických rizik
Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018
Slavnostní setkání zakládajících členů
Standardy pracnosti
ČKAIT potřebuje více prostoru

VALNÉ HROMADY OBLASTÍ ČKAIT
Zvoleny nové výbory oblastí ČKAIT
Brno diskutovalo o hospodaření
České Budějovice se zaměřují na vzdělávání
Hradec Králové navrhuje vzory pro psaní zpráv
Jihlava se věnuje památkové péči
Karlovy Vary podporují městské inženýrství
Liberec usiluje o regulativy stavění v horách
Olomouc spolupracuje s krajem i státní správou
Ostrava spolupracuje se školami
Pardubice diskutovaly o statice Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků Praha chce omezit funkční období
Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu
Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti

Z OBLASTÍ ČKAIT
Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii
Představujeme oblast Jihlava

KALEIDOSKOP
Setkání zástupců inženýrských komor
Konference o památkové péči
XXII. konference Železnice 2017


Redakční rada:

Layout: Petr Ludva a Petr Gabzdyl, EXPO DATA spol. s r.o.
Návrh layoutu 1. obálky: 3P spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Externí redaktorka: PhDr. Markéta Pražanová
Jazyková redakce: Mgr. Eva Klapalová, Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Tisk: Moraviapress a.s.
U Póny 3061, 690 02 Břeclav

MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025

Vycházíme pětkrát ročně
Pro členy ČKAIT zdarma
Náklad 29 050 výtisků