Zprávy + informace 1/2019
Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Následující vydání Zprávy + informace 2/2019:
Termíny příspěvků: 21. 3. 2019
Termín vydání: 13. 5. 2019

Příspěvky posílejte na: kohoutova@esb-magazin.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338

Adresa redakce:
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

OBSAH

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jak nám zprivatizovali stavební práv
Zřízena Rada vlády pro veřejné investování
O rekodifikaci stavebního zákona počtvrté
Připomínky ČKAIT ke stavebnímu zákonu
Pracovní skupina ČKAIT pro veřejné zakázky
Zjevná početní chyba v nabídce
Prohlášení dvanácti profesních komor
Návod EU na recyklaci stavebního odpadu
Metodika MŽP jak na stavební odpady
GDPR v územním plánování
Profesní informační systém ČKAIT

ČINNOST KOMORY
ČKAIT je připomínkovým místem už pátý rok
NEKROLOG – Ing. Petr Fridrich
Zpráva ze zasedání Představenstva ČKAIT
Autorizační rada má zájem o nové komisaře
Dozorčí rada řešila méně stížností
Zpráva Stavovského soudu ČKAIT
Opakované havárie předpínaných vazníků
Nedodržení požadavků na světlou výšku místností je častý problém
Zpráva Technické komise ČKAIT

VALNÉ HROMADY OBLASTÍ ČKAIT
Z valných hromad oblastí ČKAIT 2019

Z OBLASTÍ ČKAIT
Sněm Inženýrské komory Sasko 2018
Minipivovary pochází z Hradce Králové
Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018

ODBORNÉ ZAJÍMAVOSTI
Kurzy informačního modelování staveb (BIM)
Eva Jiřičná obdržela čestný doktorát
Památkář, projektant a investor


Redakční rada:

Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Tisk: Moraviapress a.s.
U Póny 3061, 690 02 Břeclav

MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025

Vycházíme pětkrát ročně
Pro členy ČKAIT zdarma
Náklad 29 600 výtisků