Zprávy + informace 5/2017
Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Následující vydání Zprávy + informace 1/2018:
Termíny příspěvků: 15. 1. 2018
Termín vydání: 5. 3. 2018

Příspěvky posílejte na: zpravy-informace@seznam.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338

Adresa redakce:
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

OBSAH

Úvodník
Váš názor, váš hlas náleží na valnou hromadu
Valné hromady oblastí ČKAIT 2018

BIM
Vize o BIM a rozpočtování v ČR
BIM bude povinný u nadlimitních zakázek

PROFESIS
PROFESIS off-line = aktuální data

Daně
Jak spočítat daně za rok 2017?
Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

Novela stavebního zákona
Změny v povolování technické infrastruktury
Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018
Od října 2017 platí nové technické specifikace pro dobíjecí stanice
ČKAIT připomínkovala prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona

Právo
Výrobci požárních zařízení již nemají monopol
Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci?
Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba
Postavit bezpečné lešení neumí každý

Statika
Statické problémy podzemných priestorov
Co je stavební výrobek a co konstrukce?
Jubileum: Ing. Pavel Stoulil slaví osmdesátiny
Zpráva z profesního aktivu statiků
Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

Z činnosti ČKAIT
Páté zasedání Představenstva ČKAIT
Zamyšlení nad postavením a podmínkami činnosti Stavovského soudu ČKAIT
Deklarace ze setkání zemí visegrádské čtyřky
ČKAIT má již pět let tiskovou manažerku
Rada pro podporu rozvoje profese
Z činnosti oblasti České Budějovice

Představujeme oblasti
Představujeme oblast Pardubice
Stavba roku Pardubického kraje 2017

25. výročí ČKAIT
25 let spolupráce ČKAIT s veřejnou správou
Oslavná plavba po labské vodní cestě


Redakční rada:

Layout: Petr Ludva a Petr Gabzdyl, EXPO DATA spol. s r.o.
Návrh layoutu 1. obálky: 3P spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: Ivana Dudková
Externí redaktorka: PhDr. Markéta Pražanová
Jazyková redakce: Mgr. Eva Klapalová, Věra Pichová, EXPO DATA spol. s r.o.

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Tisk: Moraviapress a.s.
U Póny 3061, 690 02 Břeclav

MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025

Vycházíme pětkrát ročně
Pro členy ČKAIT zdarma
Náklad 29 230 výtisků