Zprávy + informace 5/2018
Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Následující vydání Zprávy + informace 1/2019:
Termíny příspěvků: 15. 1. 2019
Termín vydání: 11. 3. 2019

Příspěvky posílejte na: kohoutova@esb-magazin.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338

Adresa redakce:
ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

OBSAH

Pozvánka na valné hromady oblastí ČKAIT
Začíná VII. běh celoživotního vzdělávání
Pocta československé architektuře a stavitelství

DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ
Vládní koncepce BIM – rok po jejím schválení
Nové sídlo NKÚ se projektuje v BIM
Třinec realizuje tělocvičnu v BIM
Robot českých studentů uklidí staveniště
Digitalizace stavebnictví v Maďarsku
Osvědčení o autorizaci a podávání nabídek
NEN = konec písemných nabídek na veřejné zakázky

NEKROLOG
Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Rekodifikace stavebního práva potřetí
Závěr materiálu o rekodifikaci pro vládu ČR
Pohled předkladatele na návrh zákona o stavebních výrobcích
Norma pro okna a dveře nesplnila očekávání odborníků
Novela vodního zákona
Jak se mění daň z příjmů za rok 2018
Mění se vyhláška o PD dopravních staveb
DVD Dopravní stavby 2018

ČINNOST KOMORY
Pozvánka na akce pořádané Komorou
Havárie jako v Janově je v ČR téměř vyloučena
Most nemá býti dvouhlavým teletem
Nedostatek financí na opravy mostů
Aktiv Statika reaguje na otázky současnosti
Technická komise připomínkuje normy
Požární bezpečnost staveb
Profesní informační systém ČKAIT
Pracovní skupina pro EPBD II při ČKAIT
Pozice městského inženýra

Z OBLASTÍ ČKAIT
Představujeme oblast Brno
Kaple v Letkovicích se posunula o tři metry
11. setkání na hranici ve Velkých Losinách
Exkurze za technickými zázraky švýcarské železnice
Zpráva z konference Zakladanie stavieb 2018
Národní soutěž stavebních průmyslovek


Redakční rada:

Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Tisk: Moraviapress a.s.
U Póny 3061, 690 02 Břeclav

MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025

Vycházíme pětkrát ročně
Pro členy ČKAIT zdarma
Náklad 29 650 výtisků